Lean Management Consulting Group

Wrocław 53-238
ul. Ostrowskiego 7

W dzisiejszych czasach podstawą utrzymania się na rynku dla każdego przedsiębiorstwa jest wysoka efektywność. Zorientowanie na potrzeby i oczekiwania klienta, sprawne zarządzanie, zminimalizowane koszty, zoptymalizowane procesy, zaangażowany personel to tylko niektóre z cech nowoczesnego przedsiębiorstwa. Jak poprawić funkcjonowanie firmy? Jedną z możliwości jest zastosowanie własnych rozwiązań do których dojdziemy przy zastosowaniumetody prób i błędów. Nie wyważajmy jednak otwartych już drzwi i wykożystajmy wzorce wypracowane przez firmy, które odniosły sukces na rynku. Takim właśnie przedsiębiorstwem jest japońska Toyota. Korzystająć z dokonań Toyoty opracowano koncepcję zarządzania Lean management. To już nie naprawianie pojedynczych procesów. Szczupłe zarządzanie zmienia całkowicie filozofię działania przedsiębiorstwa a podstawę stanowi ciągłe doskonalenie wszystkich procesów przebiegających w firmie.

Właśnie w szeroko pojmowanym wprowadzaniu idei Lean w przedsiębiorstwach specjalizuje się firma Lean Management Consulting Group. Firma oferuje kompleksowe szkolenia dla kadry mendżerskiej i pracowników demonstrujące możliwości, jakie tworzy wdrożenie Lean Management w przedsiębiorstwie oraz uczące wykorzystywania narzędzi i metod dostępnych w Lean. Oczywiście przybliżanie filozofii i narzędzi szczupłego zarządzania to jedynie część oferty firmy. Lean Management Consulting Group oferuje także konkretne działania współuczestnicząc aktywnie w pracach nad opracowaniem strategii dla danej firmy, wspiera radą przy wdrażaniu poszczególnych narzędzi Lean Management.

Prowadzi także wszechstronne audyty pozwalające na określenie mocnych stron firmy i wyznaczenie kierunków jej rozwoju, monitorujące stopień zaawansowania prac nad wprowadzeniem Lean a po ich zakończeniu działanie systemu w firmie. Firma zajmuje się także organizowaniem konferencji Lean. Kadra kierownicza może na nich podnieść swoje kwalifikacje i wiedzę o Lean uczestnicząc w wykładach, warsztatach oraz poprzez wymianę doświadczeń z przedstawicielami innych firm.

LMCG lean management Wrocław

Lean Management Consulting Group