Centrum Edukacji RENOMA

Kraków 31-130
ul. Kremerowska 16/1

Centrum Edukacji Renoma to Liceum Ogólnokształcące lub Szkoła Policealna oferująca wiele kierunków kształcenia w Krakowie. Renoma przygotowuje do matury oraz egzaminu zawodowego, który umożliwia zdobycie tytułu technika. Nauka w trybie zaocznym i wiele kierunków kształcenia – to oferta Centrum Edukacji posiadającego uprawnienia szkoły publicznej. Renoma ma pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia i Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Centrum Edukacji RENOMA