Kiedy PIT-36, a kiedy PIT-37?

  • 13.02.2018, 12:35 (aktualizacja 16.03.2018 08:36)
  • Grupa Tipmedia
Kiedy PIT-36, a kiedy PIT-37?
PIT-37 to zdecydowanie najpopularniejszy formularz podatkowy, wypełniany przez ponad 80% rozkurczających się z fiskusem Polaków. To właśnie na tym druku umieszczamy informacje o naszych dochodach uzyskiwanych z tytułu umowy o pracę, umów cywilnoprawnych czy innych źródeł zarobkowania. PIT-37 wypełniamy w celu uzyskania pieniędzy z tytułu należnych nam ulg, m.in. ulgi na dzieci czy ulgi rehabilitacyjnej. Dowiedz się jak rozliczyć PIT-37 szybko, sprawnie i bez pomyłek.

Kto składa PIT-37?

Obowiązek złożenia formularza PIT-37 mają osoby, które w poprzednim roku podatkowym osiągały przychody ze stosunku pracy (zarówno umowa o pracę, jak i umowa zlecenia), z zasiłków (chorobowych, przedemerytalnych, zasiłku dla bezrobotnych), ale także emeryci i renciści oraz osoby czerpiące dochód z tytułu praw autorskich czy innych praw majątkowych.

Jak wypełnić PIT-37?

Najważniejszymi informacjami w formularzu PIT-37 są kwoty naszych przychodów, kosztów ich uzyskania, wysokość zaliczek pobranych na podatek dochodowych oraz wydatki na składki ZUS. Wszystkie te informacje znajdziemy na formularzu PIT-11, wystawianym przez płatnika składek (najczęściej jest nim nasz pracodawca). Dowiedz się więcej o PIT-11: pitax.pl/pit-11. Rozliczenie PIT-37 zobowiązani jesteśmy złożyć we właściwym ze względu na nasze miejsce zamieszkania urzędzie skarbowym, w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia. Załącznikami do rozliczenia PIT-37 są formularze PIT-D (ulgi mieszkaniowe) oraz PIT-O (pozostałe ulgi). Rozliczenie pit37 – czytaj na pitax.pl/pit-37. Dowiesz się również jak rozliczyć PIT-12.

Co z działalnością gospodarczą? PIT-36 online

Jeśli w 2017 roku prowadziliśmy pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (skala podatkowa), zobowiązani jesteśmy rozliczyć się na formularzu PIT-36. Obowiązek ten dotyczy wszystkich tych, którzy samodzielnie obliczają i przekazują odpowiednim organom państwowym składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i podatek dochodowy. Jak rozliczyć PIT-36? Sprawdź na pitax.pl/pit36.

 

Artykuł sponsorowany

Grupa Tipmedia
Podziel się:

Pozostałe