Porządek Sesji Rady Miasta Zamość, która odbędzie się 25 września

  • 22.09.2017, 17:55
  • red.
Porządek Sesji Rady Miasta Zamość, która odbędzie się 25 września
Publikujemy porządek Sesji Rady Miasta Zamość. Radni spotkają się w najbliższy poniedziałek 25 września.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

/t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm./, zwołuję XXXIII sesję Rady Miasta Zamość VII kadencji w dniu 25 września 2017 r. o godz. 13:00 w sali Consulatus w Ratuszu,

z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miasta.

4.Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

5.Sprawy samorządu mieszkańców.

6.Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zamość za I półrocze 2017 r.

8. Opinia Komisji: Samorządu i Porządku Publicznego; Oświaty, Kultury, Sportu,

Turystyki i Promocji Miasta; Budżetu, Infrastruktury i Mienia Komunalnego, Rodziny,

Opieki Społecznej i Zdrowia, Rewizyjnej do pkt.7 i dyskusja nad pkt 7.
9. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zamość za I półrocze 2017 r.

10. Lokalny Program Pomocy Społecznej na 2018 r.

11. Opinia Komisji: Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia, Budżetu, Infrastruktury i Mienia
Komunalnego, do pkt.10 i dyskusja nad pkt 10.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej na rok
2018.

13.Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ lokalizacji kasyna gry w Zamościu,
2/ likwidacji jednostki budżetowej pn. Straż Miejska Gminy Miejskiej Zamość,

3/ zmiany uchwały nr XXVII/329/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 27 lutego 2017 roku

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.,

4/ uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta Zamość,

5/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość, uchwalonego
uchwałą Nr XLV/499/06 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 czerwca 2006 roku

z późniejszymi zmianami,

6/ podziału Miasta Zamość na stałe obwody głosowania,

7/ podziału Miasta Zamość na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych
wybieranych w każdym okręgu,

8/zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody znajdującego się w granicach
administracyjnych Miasta Zamość,

9/określenia zasad udzielania dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz Gminnej Ewidencji
Zabytków, położonych na terenie gminy miejskiej Zamość nie stanowiących jej własności,

10/ zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
11/ zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.

14. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.

15. Zapytania i wolne wnioski radnych.

16. Informacje bieżące.

17. Zamknięcie obrad.

red.

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe