Rozmowa z Pania Marią Król Przewodniczącą Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu.

  • 19.02.2019, 16:52 (aktualizacja 20.02.2019, 08:11)
  • Marek Madej
loadingŁaduję odtwarzacz...
Zapraszamy na wywiad z Przewodniczącą Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu działa od 1990 roku 

i jest organizacją pozarządową, zrzeszającą rodziców, opiekunów i przyjaciół dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością.

Stowarzyszenie prowadzi unikalną w regionie Polski południowo-wschodniej profesjonalną działalność 
w zakresie zintegrowanej rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych osób 
z niepełnosprawnością, szczególnie z wczesnym uszkodzeniem mózgu

Obejmuje zintegrowaną rehabilitacją, edukacją i wsparciem około 2000 osób.

Zgodnie ze swoją strategią rozwoju i Statutem, Stowarzyszenie tworzy kolejne brakujące elementy w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnością. Dotychczas Stowarzyszenie zorganizowało następujące elementy strukturalne SYSTEMU WYRÓWNANIA SZANS dzieci, młodzieży i dorosłych osób 
z niepełnosprawnością z uszkodzeniem mózgu w prowadzonych przez siebie placówkach:

Marek Madej

Podziel się:


Pozostałe