Depozyt zabezpieczający w kontraktach futures

  • 17.12.2021, 12:00
  • Grupa Tipmedia
Depozyt zabezpieczający w kontraktach futures
Niezbędny kapitał początkowy

Depozyt zabezpieczający w kontraktach futures

Na przestrzeni ostatnich lat odnotowywany jest znaczny wzrost popularności kontraktów futures, wyróżniających się na tle innych instrumentów giełdowych. Jednym z charakterystycznych elementów jest tzw. margin, obecny również na rynku walutowym Forex. Poznaj najważniejsze zasady działania depozytu zabezpieczającego w kontraktach futures!

Depozyt zabezpieczający stanowi niezbędny dodatkowy kapitał, dostępny na rachunku inwestora. W momencie otwarcia nowej pozycji na giełdzie, takiej jak Saxo broker, jest on blokowany, pełniąc tym samym funkcję zabezpieczenia w przypadku ewentualnej straty finansowej. W przypadku, w którym Twoje konto nie będzie zasilone odpowiednią ilością środków, zakup danego instrumentu nie będzie możliwy.

Tzw. margin przede wszystkim gwarantuje bezpieczeństwo inwestorom, zabezpieczając ich przed dzienną zmianą ceny kontraktu. 

Margin Trading

Niewątpliwą zaletą depozytu zabezpieczającego jest możliwość swobodnego zawierania kontraktów o wartości przekraczającej początkowy kapitał, korzystając tym samym z tzw. dźwigni finansowej. Margin trading stanowi jedną ze strategii inwestycji krótkoterminowych, wiążących się zarówno z szeregiem zalet, jak również możliwością straty.

Rodzaje depozytów zabezpieczających

Jeżeli chodzi o kontrakty futures, warto być zaznajomionym z dwoma rodzajami depozytów zabezpieczających:

  1. Intraday Initial Margin
  2. Overnight Initial Margin

Intraday Initial Margin stanowi minimalną ilość środków, niezbędnych do otwarcia danej pozycji w regularnych godzinach otwarcia giełdy. Wskazana kwota zostaje zablokowana na rachunku inwestora.

Overnight Initial Margin wskazuje z kolei na ilość środków, obligatoryjnych w przypadku utrzymania pozycji w godzinach nocnych. W sytuacji, w której ilość środków będzie niższa niż drugi ze wspomnianych rodzajów depozytu, inwestor zostanie wezwany do uzupełnienia kwoty. Zignorowanie powiadomienia może skutkować zamknięcie danej pozycji przez biuro.

Margin a dźwignia finansowa

Z omawianym depozytem zabezpieczającym bezpośrednio powiązana jest dźwignia finansowa, umożliwiająca zarządzanie zwielokrotnionymi środkami w porównaniu do początkowego kapitału. Inwestycje w tego rodzaju kontakty terminowe odznaczają się znacznie większymi stopami zwrotu w porównaniu z konwencjonalnymi instrumentami finansowymi w postaci akcji, co wpływa na ich ponadprzeciętną popularność. Dźwignia finansowa na futures stanowi szczególne narzędzie, umożliwiające zarówno handel intraday, jak również otwieranie długotrwałych pozycji.

Grupa Tipmedia
Materiał zewnętrzny
Podziel się: