Skład celny, czy magazyn czasowego składowania?

  • 14.05.2020, 15:00
  • Grupa Tipmedia
Skład celny, czy magazyn czasowego składowania?
Wiele osób nie ma pojęcia, że skład celny nie jest tym samym, co magazyn czasowego składowania. Ci, którzy planują import oraz eksport towarów powinni poznać najważniejsze różnice. Dzięki temu możliwe będzie skorzystanie z ich funkcjonalności. Nie można jednoznacznie wskazać korzystniejszego rozwiązania, gdyż jest to kwestia bardzo indywidualna, która zależy od wielu czynników.

 

Czym jest skład celny?

Skład celny to obiekt zlokalizowany jest na terenie UE, który został zatwierdzony przez organy celne. Z oczywistych względów musi on spełniać konkretne normy oraz standardy. Dzięki niemu możliwe jest składowanie nieunijnych towarów celnych. Warto wiedzieć, że składy celne prowadzone są często przez prywatnych przedsiębiorców, którzy uzyskali niezbędne pozwolenia. Niezwykle istotne jest to, aby przechowywane produkty zostały w sposób kompleksowo zabezpieczone. Nie mogą one ulec uszkodzeniu od wpływem negatywnego działania czynników zewnętrznych.

Ważną kwestią jest to, aby urząd celno-podatkowy mógł sprawować swobodną kontrolę nad przechowywanymi towarami. Skład celny może mieć charakter prywatny lub publiczny. W drugim przypadku z przestrzeni magazynowej korzysta kilka podmiotów gospodarczych, natomiast skład celny prywatny przeznaczony jest wyłącznie dla danego, określonego podmiotu.

Do momentu, gdy towar znajduje się w składzie nie trzeba uiszczać opłat celnych. Jest to doskonała opcja dla tych, którzy chcą przesunąć płatności w czasie lub je podzielić na mniejsze części. Produkty ze składu celnego mogą być przepakowywane, znakowane, czy konfekcjonowane i opuszczać go partiami.

Czym jest magazyn czasowego składowania?

Magazyn czasowego składowania jest podobny do składu celnego, jednak pełni on zupełnie inną rolę. Przechowuje się w nim towary, które czekają na uzupełnienie dokumentacji i uzyskanie stosownych pozwoleń. Wiadomym jest, że warunki panujące w tego typu obiektach muszą zapewniać maksymalną ochronę towarów. Priorytetem jest to, aby trafiły one do dalszego etapu w niezmiennym stanie. Oprócz tego nie mogą być one przetwarzane, czyli np. etykietowane, przepakowywane, konfekcjonowane. Aby skorzystać z magazynu czasowego składowania konieczne jest złożenie deklaracji o tymczasowym składowaniu do właściwego urzędu. Maksymalny czas składowania wynosi 90 dni.

Jakie miejsce przechowywania wybrać?

Zarówno skład celny, jak i magazyn tymczasowego składowania prowadzi często agencja celna. Pierwszy wariant jest najlepszym rozwiązaniem dla firm działających w branży e-commerce, które oferują towary sprowadzane spoza UE. Produkty mogą być przygotowywane do sprzedaży, dzięki czemu proces zakupu ulegnie skróceniu. Zamówienie szybciej trafi do klienta, co działa pozytywnie na wizerunek firmy. Magazyn czasowego składowania jest rekomendowany w przypadku, gdy chcemy odroczyć odprawę celną np. ze względu na braki w dokumentacji.

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: